Rättsligt meddelande

Integritetsmeddelande
AB Volvo och Volvokoncernen vill tacka för ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats www.volvogroup.com.

Detta integritetsmeddelande och rättsliga meddelande gäller för Volvokoncernens webbplats. Det kan dock finnas ytterligare integritetsrelaterad information på webbplatser som tillhör olika bolag inom Volvokoncernen eller på Volvokoncernens webbplatser för specialfunktioner.

Personuppgifter
Webbplatsen volvo.com styrs av AB Volvo eller av det bolag inom Volvokoncernen som webbplatsdelen hänför sig till.

Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs.

Webbplatsen kan dock innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör Volvokoncernen. Volvokoncernen ansvarar inte för hur integritetsskyddet upprätthålls på dessa webbplatser.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta AB Volvo eller det berörda bolaget inom Volvokoncernen. Kontaktuppgifter till AB Volvo hittar du i slutet av den här sidan. Om du hittar felaktigheter i dina personuppgifter har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att (på begäran, skriftlig och personligen undertecknad, en gång per kalenderår och utan kostnad) få information från oss, bland annat om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte.


Cookies
När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en "cookie". Cookies används av många webbplatser för att besökarna ska få tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Den första typen sparar en fil på din dator under lång tid. Denna cookie används för att fastställa om det vid något tidigare tillfälle förekommit kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som lagras temporärt i datorns minne under tiden du besöker webbplatsen. Sessionscookies lagras inte i din webbläsare under någon längre period, utan raderas när du stänger ned webbläsaren.

Volvokoncernen använder cookies för att samla in statistik om besökare och för att registrera information om de val du gör när du är inne på webbplatserna.  På det sättet hoppas vi kunna bli bättre på att rikta relevant information direkt till våra kunder.

Om inget annat anges använder Volvokoncernen aldrig cookies för att samla in personuppgifter.

Om du inte godtar att Volvokoncernen använder cookies på vår webbplats kan du konfigurera inställningarna för webbläsaren så att den inte godkänner cookies. Om du gör detta kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett. 

Kontakt
Om du har frågor om ovanstående avsnitt är du välkommen att kontakta AB Volvo via kontaktsidan till Volvokoncernens huvudkontor.

 

Januari 2016