Cookie-policy

1. Cookie-policy
1.1. Om cookies
Webbplatser använder smart, användbar teknik för att förbättra användarvänligheten och göra webbplatsen så intressant som möjligt för varje besökare. En av de mest kända tekniska lösningarna för detta tillämpar cookies. Cookies kan användas av webbplatsinnehavare eller andra parter, till exempel annonsörer, som kommunicerar via webbplatsen du besöker.

Cookies är små textfiler som webbplatser lagrar på användarnas datorer. Informationen i cookies kan även användas för att spåra hur du surfar på olika webbplatser som använder samma cookie.

Cookies delas in efter varaktighet och vem som har skapat dem.

För oss är det viktigt att du får information om vilka cookies vi använder på våra webbplatser och vad de används till. Det finns tre syften med dem: Vi vill garantera din integritet, användarvänligheten och finansieringen av våra webbplatser på bästa sätt. Följande förklaring ger dig mer information om de cookies som används på och via våra webbplatser och i vilka syften.

2. Hur Volvokoncernen och/eller dess verksamheter och varumärken använder cookies
Volvokoncernen använder cookies för att samla statistik om besökare och för att registrera information om de val du gör när du är inne på webbplatserna. Vårt syfte med att använda cookies är att förbättra användningen av webbplatsen för dig som besökare.

3. Cookies och deras funktioner
Olika typer av cookies används i olika syften.
Här nedan hittar du en lista med de vanligaste typerna av cookies och vad de används till.

3.1. Sessionscookies
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne medan du surfar på en webbplats, till exempel för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på din dator någon längre tid utan försvinner så fort du stänger webbläsaren.

3.2. Beständiga cookies
En beständig cookie sparar en fil på datorn under en längre tid. Den här typen av cookie har alltid ett slutdatum. Beständiga cookies hjälper webbplatser att minnas din information och dina inställningar till nästa gång du besöker dem. Det går snabbare och enklare att komma åt webbsidorna eftersom du till exempel inte behöver logga in igen.

När slutdatumet har passerat raderas cookien automatiskt nästa gång du går in på webbplatsen som skapade den.

3.3. Förstapartscookie
Den här typen av cookie skapas av webbplatsen själv (samma domän som i webbläsarens adressfält) och kan bara läsas av den webbplatsen. Dessa cookies brukar användas för att lagra information om exempelvis dina val för att kunna tillämpa dem igen nästa gång du besöker webbplatsen.

3.4. Tredjepartscookie
Den här typen av cookie skapas av andra domäner än den som visas i webbläsarens adressfält, det vill säga en annan organisation än webbplatsinnehavaren.

Cookies som till exempel används för att samla in information till annonser och anpassa innehåll och till webbstatistik kan vara tredjepartscookies.

Eftersom tredjepartscookies i större utsträckning gör det möjligt att mäta användares surfvanor anses de utgöra en större risk för integritetskänslig information. Därför tillåter de flesta webbläsare att du anpassar dina inställningar så att tredjepartscookies inte accepteras.

3.5. Flash-cookies

Flash-cookies (även Local Shared Objects) är data som kan lagras på datorn av webbplatser som använder Adobe Flash.

Flash-cookies är ett nytt sätt att spåra dina val och gör det möjligt att lagra mycket mer information om dig än med vanliga cookies. En stor nackdel med flash-cookies är att du inte kan hitta dem i webbläsaren. De visas inte i listan du kan se när du kontrollerar vilka cookies som finns sparade i webbläsaren. Normala HTTP-cookies kan inte spara mer än 4 kilobyte data medan Flash-cookies kan spara upp till 100 kilobyte.

Flash-cookies påminner rent tekniskt om vanliga cookies. Nästan alla webbläsare har en Flash-spelare som används för att visa Flash-presentationer. Ett välbekant exempel på Flash-presentationer är videospelaren på Youtube. (Flash-cookies används inte bara av YouTube utan av alla webbplatser som har Flash-presentationer.)

Flash-cookies har ingen tidsgräns. De finns kvar tills de raderas.

3.5.1 Vad vi använder Flash-cookies till
Volvokoncernen använder Flash-cookies för att samla in statistik och ange ljudinställningar.

3.5.2 Inaktivera Flash-cookies
Det går inte att blockera eller hantera Flash-cookies på samma sätt i webbläsaren eftersom de lagras på ett annat ställe: Global Storage Settings Panel (Panelen Globala lagringsinställningar) i Settings Manager (Inställningshanteraren) på Adobes webbplats.

Settings Manager (Inställningshanteraren) kan nås från Adobes webbplats men körs lokalt på datorn. I Website Storage Settings (Lagringsinställningar för webbplatser) visas alla flash-cookies som är sparade på datorn. Du kan radera flash-cookies från enstaka webbplatser eller från alla på en gång. Det går att öka och minska kilobyte-storleken på all information som sparas på datorn.

Inga Flash-cookies kommer att sparas om du går till Global Storage Settings (Globala lagringsinställningar) och inaktiverar alternativet ”Allow third-party Flash content to store data on your computer” (”Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator”).

Om du vill inaktivera Flash-cookies på en webbplats i taget gör du det i Settings Manager (Inställningshanteraren).

Om du inaktiverar Flash-cookies kan vi inte garantera att alla funktioner på vår webbplats kommer att fungera som avsett.

4. Lista över cookies som Volvokoncernen använder

Cookie-namn Syfte
Adobe Analytics  
AMCV_###@AdobeOrg Denna cookie används för att identifiera en unik besökare.

Slutdatum: 2 år
s_cc Denna cookie skapas och läses av JavaScript-koden för att avgöra
om cookies har aktiverats (alltså angetts till ”True”) .

Slutdatum: När webbläsaren stängs
s_sq

Denna cookie skapas och läses av JavaScript-koden när ClickMap-funktionen är aktiverad. Den innehåller information om tidigare länkar som användaren klickat på.

Slutdatum: Efter besöket

s_vi Denna cookie används för att identifiera en unik besökare.

Slutdatum: 2 år
s_fid Denna cookie används för att identifiera en unik besökare.

Slutdatum: 2 år
Optimizely  
optimizelyEndUserId Innehåller slutanvändarens unika ID. Det är en kombination av tidsstämpel och slumpmässiga nummer.

Slutdatum: 10 år
optimizelyBuckets Lagrar information om variationen av olika sidor som en besökare har tittat på. På så sätt säkerställs att användaren konsekvent ser samma variation under flera sessioner.

Slutdatum: 10 år
optimizelySegments Lagrar information om användaren och dennes inställningar (t.ex. webbläsare, kampanj, mobil, källtyp, användardefinierade inställningar).

Slutdatum: 10 år
optimizelyRedirect Används för att hantera specifika ärenden i A/B- och målgruppsexperiment.

Slutdatum: 10 år
optimizelyPendingLogEvents Används för att hantera specifika ärenden i A/B- och målgruppsexperiment.

Slutdatum: 15 sek
Hotjar  
_hjClosedSurveyInvites Denna cookie skapas när en användare interagerar med en enkätinbjudan via en modal popup. Den används för att säkerställa att en redan visad inbjudan inte visas igen.

Slutdatum: 1 år
_hjDonePolls Denna cookie skapas när en besökare slutför en undersökning via widgeten Feedback Poll. Den används för att säkerställa att en redan ifylld undersökning inte visas igen.

Slutdatum: 1 år
_hjMinimizedPolls Denna cookie skapas när en besökare minimerar widgeten Feedback Poll. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på webbplatsen.

Slutdatum: 1 år
_hjDoneTestersWidgets Denna cookie skapas när en användare skickar information i widgeten Recruit User Testers. Den används för att säkerställa att ett redan ifyllt formulär inte visas igen.

Slutdatum: 1 år
_hjMinimizedTestersWidgets Denna cookie skapas när en användare minimerar widgeten Recruit User Testers. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på webbplatsen.

Slutdatum: 1 år
_hjDoneSurveys Denna cookie skapas när en användare slutför en enkät. Den ser till att enkätinnehållet endast laddas om besökaren inte har slutfört enkäten än.

Slutdatum: 1 år
Google Analytics  
__utmb På vissa av våra webbplatser och webbsidor använder vi Google Analytics för att samla in data till statistik. Denna cookie fastställer besökarsessioner.

Slutdatum: Efter besöket
__utma Denna cookie identifierar unika besökare.

Slutdatum: Två år efter att den skapades/uppdaterades
__utmz Denna cookie spårar trafikkällor och navigering.

Slutdatum: Sex månader efter att den skapades/uppdaterades

5. Lista över tredjepartscookies

Cookie-namn Syfte
__stid
__uset
__stacxiommap
__stgmap
__stamap
__stdlxmap
ShareThis är en programvara från tredje part som används på webbplatsen. Den ger våra besökare möjlighet att dela de rekommenderade sidorna på Volvos webbplats via sociala nätverk
Sitester_Nth1695
Sitester_Referrer1695
Sitester_ActiveUserId1695
Sitester_DelayId1695
Vi använder Sitester för att visa en enkät för våra besökare, så att vi kan få veta mer om vad våra besökare tycker om vår webbplats.
UID
UIDR
Vi använder ScorecardResearch-taggning för att samla in data om exempelvis nya eller återkommande besökare, tidsstämpel, URL och webbsidans rubrik. ScorecardResearch-taggning används inte för att identifiera användaren som besöker sidan. De data som samlas in av ScorecardResearch används dessutom endast i aggregerad form. Med andra ord säger inte de rapporter som skapas av dessa data att Dator 1 gick från Webbplats A till Webbplats B till Webbplats C. Rapporterna baseras i stället alltid bara på den samlade informationen från olika datorer, vilket innebär att rapporterna innehåller information som ”67 % av hela Internetpopulationen gick till Webbplats A” eller ”35 % av användarna som gick till Webbplats A gick även till Webbplats B.”.
demdex Denna cookie används av Adobe Analytics för att identifiera en unik besökare mellan domäner. demdex-cookien skapas i webbläsaren i tredjepartsdomänen demdex.net. Denna domän är separat från den webbplats som en användare för tillfället besöker.


6. Hantera cookies

6.1. Visa cookies

Cookies är vanliga textfiler och kan läsas i ett vanligt textredigeringsprogram eller ordbehandlingsprogram. Du kan klicka på en cookie för att öppna den. Nedan finns en lista med länkar till sidor om hur du visar cookies i olika webbläsare. Om du använder en annan webbläsare får du läsa den webbläsarens egen information om cookies. Om du använder en mobiltelefon hittar du mer information i enhetens användarhandbok.

Firefox

Chrome

Internet Explorer 8-10


6.2. Inaktivera/aktivera eller radera cookies
Om du vill begränsa eller blockera cookies gör du det i webbläsarens inställningar.

Om du inte vill att webbplatser ska spara cookies på din dator över huvud taget kan du anpassa webbläsarinställningarna så att du får ett meddelande innan en cookie sparas. På samma sätt kan du anpassa inställningarna så att webbläsaren nekar alla cookies eller bara tredje part-cookies. Du kan också ta bort dina cookies som redan finns på datorn. Observera att du måste anpassa inställningarna i varje webbläsare och dator du använder.

Tänk bara på att om du inte vill tillåta cookies alls så kan vi inte längre garantera att vår webbplats fungerar fullt ut. Vissa funktioner på webbplatsen försvinner och du kan inte längre se alla webbsidor. Dessutom slipper du inte alla annonser genom att neka alla cookies. Det som händer är bara att annonserna inte längre anpassas efter dina intressen och kommer att upprepas oftare.

Varje webbläsare har olika metoder för att anpassa inställningarna. I webbläsarens hjälp kan du hitta mer information om hur du gör rätt inställningar.

Om du vill inaktivera cookies i din mobiltelefon hittar du mer information i enhetens användarhandbok.

Du kan läsa mer om cookies på Internet, http://www.aboutcookies.org/

7. Övriga/oväntade cookies
Med tanke på hur Internet och webbplatser fungerar kan vi inte alltid förutse vilka cookies som sparas av tredje part via vår webbplats. Detta gäller framförallt när webbsidan innehåller så kallade inbäddade element: text, dokument, bilder eller filmklipp som är lagrade hos en annan part men som visas på, i eller via, vår webbplats.

Om du skulle upptäcka cookies på den här webbplatsen som inte finns med i listan ber vi dig därför meddela oss. Du kan också kontakta den berörda tredje parten direkt och begära information om vilka cookies de använder, syftet med dem, varaktigheten och hur de skyddar din integritet.

8. Kontakt
Vi kan behöva anpassa denna policy då och då, vilket kan bero på ändringar på vår webbplats eller ändrade regler för cookies. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn och listan över cookies. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen.

Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta oss här.
December 2012