Volvo tar sin hittills största order på hybridbussar

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har fått en order på 497 hybridbussar från kollektivtrafikhuvudmännen i Quebec i Canada. Det är den enskilt största order på hybridfordon inom Volvokoncernen hittills. Ordern omfattar en option på upp till 1028 bussar. Leveranser ska ske 2020-2025.
Nova Bus

Med fler än 5500 elektrifierade bussar sålda globalt (4000 under varumärket Volvo och 1500 under varumärket Nova Bus exklusive den nya ordern) är Volvo Bussar en av de ledande aktörerna på den snabbt växande marknaden för elektrifierade bussar. Företagets dotterbolag Nova Bus, som tillverkar transitbussar i Nordamerika har nu vunnit ett kontrakt från provinsen Quebecs trafikhuvudmän som koordineras av ATUQ (Association du transport urbain du Québec).

Det femåriga kontraktet, som löper under perioden 2020 -2024, innebär leverans av 497 40-fots hybridbussar LFS HEV (Hybrid Electric Vehicles), vilket är den enskilt största ordern i Nova Bus historia. Ordern omfattar även option på upp till 1028 bussar till trafikhuvudmännen som är verksamma i provinsen Quebecs nio största städer.

- Vi är mycket stolta över det erkännande av vårt erbjudande inom elektromobiliet som ordern innebär, och att detta är den största ordern hittills för elektrifierade fordon inom Volvokoncernen. Ordern är ett resultat av den goda relation som ATUQ, Nova Bus och Volvo Bussar har utvecklat genom åren. Volvo Bussars vision är att stödja städerna i omställningen till en hållbar kollektivtrafik för att möta utmaningarna vad gäller luftkvalitet, trängsel och buller. Det känns väldigt inspirerande att vara en av Quebecs partners på denna resa, sa Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.

RELATERADE NYHETER

Volvo Bussar får order på 475 hybridbussar till Quebec

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag, Nova Bus, har fått en order på 475 hybridbussar till Quebec i Kanada. Det är den största enskilda beställning av hybridfordon som Volvokoncernen tagit hem hittills. Bussarna ska levereras med början 2014. ...

Volvo får sin hittills största order på elbussar från Trondheim

Volvo Bussar har tagit hem sin hittills största order på elbussar. Tide Buss har beställt 25 st elbussar av modellen Volvo 7900 Electric till Trondheim....

Volvokoncernen och Société de transport de Montréal ingår strategiskt samarbete: Montreal får elbaserat kollektivtrafiksystem

Volvokoncernens dotterbolag i Nordamerika, Nova Bus, och trafikhuvudmannen för Montreals lokaltrafik, Société de transport de Montréal (STM), har ingått en överenskommelse om ett projekt för elektrifiering av kollektivtrafiksystemet i Montreal i ...

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss