Lågentré light – Den perfekta kombinationen för regiontrafik

Idag är låggolv standard för bussar i stadstrafik. På landsbygd prioriteras komforten hos höggolv då sträckorna är längre, men många trafikbolag har sträckor i områden där valet inte är lika självklart. Västtrafik, Volvo och Nettbuss lanserar nu konceptet LE Light som ger det bästa av två världar.
Volvo 8900 Exterior

Västtrafik har sedan 2014 haft låggolv som standard för busstrafik som är öppen för allmänheten. Undantaget är längre komfortlinjer där restiden för merparten av resenärerna överstiger två timmar. Låggolv innebär flera fördelar:

  • Underlättar på- och avstigning i fordonen för alla resenärer.
  • Erbjuder enklare tillgång till sittplats för resenärer med nedsatt rörlighet då de slipper passera trappor eller steg.
  • Erbjuder bra tillgänglighet och en smidig hantering för rullstolsburna resenärer.

Den goda tillgängligheten ger också kortare ståtider på hållplatser, och därmed kortare restid för alla resenärer. I stads- och tätortstrafik är låggolv givet. Resorna är i allmänhet korta och det är ofta hög resenärsomsättning på fordonen. Att prioritera snabba och smidiga flöden vid på- och avstigning är nödvändigt. Även andelen som reser med någon form av hjälpmedel eller barnvagn är högre i stads- och tätortstrafik.

På landsbygd är inte låggolvet lika givet ur samma aspekter som i stads- och tätortstrafik. Men det finns ett konkret behov av att även i landsbygdstrafik kunna erbjuda låggolvets fördelar. Många linjer går både i tätbebyggda områden och på längre sträckor på ren landsbygd.

Därför har vi tagit fram en konceptbuss där låggolvet kombineras med högt golv i bakre delen av bussen. Passagerarnas och förarnas upplevelser kommer att följas upp noga och förhoppningen är att vi med den här konfigurationen har kompletterat Volvos erbjudande till operatörerna inte bara runt om i Sverige utan i hela Europa.

Relaterade nyheter

Så lyckades Göteborg med sin storsatning på elektriska bussar

Fler och fler städer runt om i Europa satsar på en fossilfri och hållbar kollektivtrafik. Med 145 Volvo Electric Articulated tar Göteborg steget till storskalig elektrifierad busstrafik i december. Målet är att all stadsbusstrafik i regionen ...

UITP 2019 – Smygpremiär för Volvo 7900 Electric Articulated

UITP är egentligen ingen mässa i vanlig mening. Det är en i högsta grad internationell kongress för alla olika intressenter inom kollektivtrafik. Men med åren har utställningsdelen blivit både större och viktigare. Och bussarna tar för sig – det ...

Elbussar ger mer nöjda passagerare

Nu har Volvos elektriska bussar rullat på linje 55 i Göteborg i snart fyra år. Västtrafiks senaste passagerarundersökning visar att passagerarna blir alltmer nöjda med linjen.

...

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss