Eldriven ledbuss och fler varianter av Volvo 9700 huvudnyheter från Volvo Bussar på Busworld

En ny elektrisk ledbuss med plats för upp till 150 resenärer och en nyutvecklad 15-metersvariant av långfärdsbussen Volvo 9700. Det är två av de främsta dragplåstren när Volvo Bussar ställer ut på den internationella bussmässan, Busworld, i Bryssel 18–23 oktober.

Volvo 9700

”Med Volvo 7900 Electric Articulated skapar vi nya möjligheter för städer som vill utveckla en hållbar kollektivtrafik med energieffektiva, tysta och avgasfria bussar. Samtidigt utvidgar vi vårt nya program av prisbelönta långfärdsbussar med fler varianter, som ger kunderna förutsättningar för en ännu högre produktivitet. Vårt samlade program av produkter och tjänster har aldrig varit starkare och vi är bättre rustade än någonsin för att tillsammans med våra kunder ta steget in i framtiden och utveckla deras affär", säger Håkan Agnevall, VD, Volvo Bussar.

Volvo 7900 Electric Articulated. På Busworld visas Volvos nya elektriska ledbuss för första gången upp i kommersiellt utförande för en bred publik. Volvo 7900 Electric Articulated med plats för upp till 150 resenärer och 80 procent lägre energiförbrukning än motsvarande dieselbuss gör Volvos erbjudande av elektrifierade bussar komplett.

Volvo 9700. Volvo svarar mot kundefterfrågan och utökar sitt program av långfärdsbussar med en 15-metersvariant av Volvo 9700. Den har inte bara plats för fler passagerare utan också fler möjligheter att disponera tillgängligt utrymme. Totalt finns Volvo 9700 nu i fyra längder – 12, 13, 14 och 15 meter – och totalt nio olika varianter för att svara mot olika behov.

Hybridbussar. Volvos hybridbussar har utvecklats för att kunna köra tyst och helt emissionsfritt under en större del av driftstiden än idag. Både nya och befintliga hybridbussar för Euro 6 kan också utrustas med Volvo Zone Management som gör att de enkelt kan ställas in för ren eldrift inom avgränsade områden, som noll-utsläppszoner och anda känsliga miljöer.

Det övergripande temat för Volvo Bussar under Busworld är ”Create your Zero City”. Temat tar fasta på hur Volvo kan hjälpa städer att transfomeras för att skapa hållbara publika transportlösningar.

Göteborg, 14 oktober, 2019

För mer information, kontakta:
Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel 0739-02 51 50
eller joakim [dot] kenndal [at] volvo [dot] com.

Related News

Stena ger Volvos bussbatterier ett andra liv

Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs avsevärt och naturresurser kan sparas. Det blir resultatet av ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag Batteryloop. När batterierna plockas ur bussarna ska de ...

Volvo Bussar levererar elbussar som i trafik blir världens nordligaste

Europeiska städer fortsätter att framtidssatsa på eldriven kollektivtrafik. Senast i raden är Bodö i nordligaste Norge, som beställt en helhetslösning med 31 eldrivna Volvobussar, laddinfrastruktur och service. När trafiken startar i juli 2021 ...

Volvo levererar bussar till FlixBus

Volvo Bussar är nu godkänd leverantör till FlixBus och redan nu kommer Volvo att leverera den första bussen som kommer att trafikera sträckan Karlstad -Stockholm.

...

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss