Volvo erbjuder elbussar med energilöfte – en affärslösning för minskad miljöpåverkan och ökad tillgänglighet

Elbussar utgör fortsatt en allt större del av kollektivtrafiken i våra städer. För att förbättra tillgänglighet och driftsäkerhet erbjuder Volvo Bussar ett energilöfte som en ny affärslösning. Den innebär att Volvo Bussar garanterar kapacitet för den energimängd som krävs för en säker drift under hela kontraktstiden.

Energy

När elbussar var en ny företeelse var batterikapacitet och körsträcka de stora frågetecknen. Idag fokuserar Volvo Bussar på användbar energi, det vill säga den mängd energi som behöver finnas ombord på bussen för att, under givna förutsättningar, upprätthålla trafiken.

”Tillförlitlig drift handlar inte om maximalt med batterikapacitet, det blir både dyrt och resurskrävande,” säger Maria Wedenby, City Mobility Director, på Volvo Bussar. ”Det absolut viktigaste är tillgänglighet – stillestående bussar är mycket kostsamt – så både i affärs- och hållbarhetsperspektiv är det bättre att optimera energilagringen. Samtidigt har vi utökat kapaciteten för användbar energi i våra bussar, för att städer ska kunna elektrifiera fler och längre rutter i sitt transportsystem.¨

Grunden för Volvos energilöfte är en trafikanalys som görs i samarbete med operatören. Klimat, hastighet, körsträcka, temperatur och inte minst laddningsmönstret är faktorer som definierar behovet av energi ombord.

Att optimera energilagringen är en del i Volvos strävan att bygga hållbara, cirkulära system för eldriven kollektivtrafik.

”Vi gör sedan flera år omfattande livscykelanalyser, så kallade LCA för våra fordon. Miljöpåverkan, material- och resursanvändning i hela kedjan från råvaror till återvinning. Och här är energilöftet en viktig del. Våra kunders dagliga verksamhet blir en del av ett långsiktigt miljöarbete när vi tillsammans kan kartlägga behovet och optimera lagringen. Och sedan är det vi på Volvo som ser till att detta fungerar under hela kontraktstiden. Det är det som är vårt energilöfte”, avslutar Maria Wedenby.

Ytterligare nyheter om våra city bussar kan du finna här: https://www.volvobuses.com/en/news-stories/events/city-bus-news-july-2021.html

9 Juli, 2021

För mer information, kontakta:  Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, tel 0739-02 51 50 eller e-mail joakim [dot] kenndal [at] volvo [dot] com.

Related News

Schweiz huvudstad fortsätter elektrifieringen av kollektivtrafiken – Volvo Bussar får order på 36 hybridbussar

Kollektivtrafikoperatören BERNMOBIL har valt Volvo Bussar som leverantör av fullhybridbussar. Ordern på 36 Volvo 7900 S-Charge är den största i sitt slag för Volvo Bussar i Schweiz. De självladdande bussarna kommer att levereras mellan januari ...

Århus utökar sin elektriska bussflotta med stöd från Volvo Bussar

Volvo Bussar fortsätter att elektrifiera kollektivtrafiken i europeiska städer. Med 29 nya Volvo 7900 Electric Articulated, har Århus i Danmark tagit ytterligare ett viktigt steg mot målet med helt koldioxidneutrala stadsbussar.

...

Volvo testar elbussar i krävande klimat

I sommar börjar Volvos elbussar rulla i norska Bodö, och blir därmed de första som sätts i trafik norr om polcirkeln. Samtidigt testar Volvo också eldrivna bussar för varma förhållanden, med utmanande tester i bland annat Spanien och Mexiko. ...