Mobilitet står i fokus när städerna växer och en effektiv kollektivtrafik är nyckeln till långsiktig lönsamhet. I många fall är system med särskilda bussgator, BRT (Bus Rapid Transit), en perfekt lösning. Kortare restid, mindre trafikstockningar och positiva socioekonomiska effekter är bara några av fördelarna. BRT skapar tillväxt – och ökar invånarnas livskvalitet.

Kortare restid

Effekterna av en BRT-lösning är omedelbara. Restiden minskar med upp till 50 % och medelhastigheten ökar för alla typer av trafik längs bussgatan. Anledningen är att BRT
minskar trafikstockning. En betydande andel pendlare kommer att välja BRT framför att köra egen bil.

Prisvärt och utbyggbart

Bussgator kan ge hög kapacitet till bråkdelen av kostnaden för ett spårbundet system. Det är även möjligt att börja med en linje, eller en förlängning av en befintlig linje, och på så sätt samla värdefull erfarenhet. Och det kan gå fort – byggtiden är betydligt kortare än för spårvagn eller tunnelbana.

Renare och säkrare städer

Färre bilar på stadens gator leder till bättre luftkvalitet, mindre buller och färre olyckor. Utsläppsnivån per passagerare minskar och varje trafikolycka som inte inträffar är en humanitär och socioekonomisk vinst. För att inte tala om alla vinster på lång sikt.

Bus Rapid Transit

VAD ÄR BRT (BUS RAPID TRANSIT)?

Särskilda busskörfält

Särskilda busskörfält

BRT-bussar kör i egna körfält. I extrema fall även dubbla körfält som gör det möjligt att köra expresslinjer på samma rutt. Fri väg innebär att bussarnas kan köras med större punktlighet.

Bussar med hög kapacitet

Bussar med hög kapacitet

De största Volvo BRT-bussarna har kapacitet för nästan 300 passagerare, alltså jämförbart med en Boeing 767 jetliner. På de mest trafikerade rutterna med många avgångar behövs inte ens en tidtabell – nya bussar kommer hela tiden.

Förbetalda biljetter

Förbetalda biljetter

Förbetalning är ett sätt att skapa effektivitet. När dörrarna öppnas kan passagerarna kliva på och av snabbt, vilket gör att genomsnittstiden för ett stopp är mindre än 15 sekunder.

Ingen nivåskillnad vid insteg

Ingen nivåskillnad vid insteg

I utbyggda BRT-system ligger plattformarna i samma höjd som bussgolvet. Påstigningen underlättas för alla och inte minst för äldre personer eller personer med funktionshinder.

Passagerarinformation online

Passagerarinformation online

Med ett trafikplaneringssystem vet passagerarna alltid när bussen kommer. Passagerare, förare och trafikledning har tillgång till samma information i realtid

Ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke

Erfarenhet visar att BRT-systemen är populära. I många städer har de blivit starka varumärken. Den höga användningsfrekvensen ger dessutom god lönsamhet. BRT kan bli lönsamt helt utan subventioner.

BRT – en lösning på storstadens utmaningar

BRT – en lösning på storstadens utmaningar

Se filmen

INVESTERING OCH IMPLEMENTERING

BRT kan införas snabbare än alla jämförbara alternativ, det kostar mindre och det kan successivt utökas och anpassas. Spårvagns- och tunnelbanesystem tar flera år att bygga och innebär genomgripande förändringar av infrastrukturen.

Bus Rapid Transit
Spårvägstrafik
Tunnelbana

SOCIOEKONOMISKA VINSTER

Mindre föroreningar

Mindre föroreningar

BRT bidrar till en bättre hälsa för invånarna. Utsläppen per passagerare är bara en bråkdel i jämförelse med bilresor. Med färre bilar på gatorna blir luftkvaliteten dessutom betydligt bättre.

Högre sysselsättningsgrad

Högre sysselsättningsgrad

En väl utbyggd mobilitet lockar alla typer av verksamheter och med fler företag kommer fler jobbmöjligheter. När kollektivtrafiken fungerar bra kan nya medarbetare dessutom sökas i en större omkrets.

Högre fastighetspriser

Högre fastighetspriser

Tillgänglighet är en viktig faktor inom fastighetsutveckling. Områden som är lätta att nå blir mer attraktiva och värdet på fastigheter stiger.

Färre olyckor

Färre olyckor

Med färre bilar och minskad trafikstockning sjunker dessutom antalet vägolyckor. Utöver direkta fördelar som färre skador och minskat lidande har det en bestående effekt på samhällskostnaderna för medicinsk vård och behandling.

VOLVO – LEDANDE INOM BRT

Nyheter

Belgien fortsätter elektrifieringen av kollektivtrafiken - Volvo Bussar får order på 64 hybridbussar

Volvo Bussar har fått ännu en stor order på elektrifierade bussar av den belgiska transportoperatören OTW. Ordern omfattar 64 bussar och är den största beställningen av Volvos senaste självladdande hybridbussmodell – Volvo 7900 S-Charge. ...

Satsning på luftrenare har gett coachföretag nya bokningar

Desinfektionsenheten ECO3 som producerar ozongas är ett av de mest effektiva sätten att skydda förare och passagerare mot bakterier och virus. Hellbergs Buss i Sverige och Meurer Touristik i Tyskland är två företag som under pandemin ...

Framtiden är elektrisk

Elektromobilitet

Framtiden är elektrisk

Elektromobilitet
Kontakta oss

VOLVO BUSSAR

Kontakta oss

Kontakta oss