NYA VOLVO 7900 ELECTRIC

FÖR STREETSMARTA STÄDER

Nya Volvo 7900 Electric är så mycket mer än en elbuss. Det är en ny uppsättning fordon som utvecklar kollektivtrafiken – och hela staden. Det mycket flexibla laddningskonceptet gör att trafiken kan ske i enlighet med befintliga tidtabeller. Och full driftflexibilitet. Volvos elbussar gynnar både dig och staden du bor i.

Volvo 7900 Electric

Nya Volvo 7900 Electric – lanseringsfilm

LIGHT THE LIGHTS – BY NATHALIE CUT

Se lanseringsfilmen

Med Volvo 7900 Electric är det möjligt att tänka utanför ramarna. Med sin rena och tysta gång öppnar den upp för en helt ny syn på stadsplanering och service till invånarna. Du kommer att kunna upprätta busslinjer där man aldrig tidigare haft några, med inomhushållplatser i köpcenter och på järnvägsstationer. Du kommer också att kunna minska bullret i tätt trafikerade områden och förbättra livskvaliteten för de boende. Tänk dig att kunna ta människor hela vägen fram till platserna som de vill besöka.

Full flexibilitet i driften

Alla rutter är olika. Avstånd, kapacitetsbehov, klimat och topografi sätter villkoren. Därför erbjuder Volvo flexibel laddning med energikapacitet, laddningsmetod, tid och effekt som parametrar. Du kan anpassa laddningsmönstren efter tidtabeller och vagnparkslogistik. Dra nytta av möjligheterna i just din drift. Med Volvo 7900 Electric kan du när som helst välja, kombinera och ändra laddningsmetoder. 

Volvo turn-key. En heltäckande lösning.

Volvo turn-key. En heltäckande lösning.

I vårt Turn-key contract ingår garanterad tillgång till fullservade och driftklara fordon till en fast kilometerkostnad. Kontraktet bygger på en grundlig undersökning av de faktiska driftförutsättningarna. Med Volvo Bussars Turn-key Contract får du Volvo 7900 Electric i kombination med fullständig sinnesro. Fördelarna är bättre ekonomi och kassaflöde samt lägre finansiella och driftmässiga risker. Övervakning och optimerat underhåll ingår så att högsta möjliga tillgänglighet kan uppnås, samt allt annat som behövs för att säkerställa problemfri drift.

Turn-Key Contract

Skillnaden i ljudnivå jämfört med gamla bussar är enorm.

Kristina Book

Förare, linje 55 i Göteborg

Volvo 7900 Electric

     

FUNKTIONER

Flexibel energilagring

Flexibel energilagring

Våra batterier ger ökad körlängd och större flexibilitet. Och med våra olika konfigurationsmöjligheter kan du optimera energilagringen. Faktum är att vissa rutter kan trafikeras hela dagen utan att fordonen behöver laddas.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering

VDS ger enklare manövrering, särskilt i rondeller och kurvor. Enastående körkomfort och mindre slitage på förarens nacke och axlar.

Full flexibilitet i laddningen

Full flexibilitet i laddningen

Volvo erbjuder ett flexibelt laddningskoncept med både kontaktenhet och kabel. Du kan ladda när det passar ditt tidsschema. I pauser, vid lågtrafik eller på natten
– eller en kombination.

Tyst Komfort

Tyst Komfort

Volvo 7900 Electric är mycket tyst – för passagerarna ombord, för dem som väntar på busshållplatsen och för de boende runtomkring.

Även för känsliga miljöer

Även för känsliga miljöer

I många städer råder begränsningar för trafiken i stadskärnan. Zoner med utsläpps-, buller- och hastighetsbegränsningar blir allt vanligare. Volvo 7900 Electric klarar sådana utsläpps- och bullerbegränsningar på egen hand, och med hjälp av Volvo Bus Zone Management kan den även hantera hastighetsbegränsningarna.

Framtiden är elektrisk

Elektromobilitet

Framtiden är elektrisk

Elektromobilitet

LADDA NER

FÖR MER INFORMATION

Fördelarna med Volvo 7900 Electric är lätta att förstå. Nedan finns länkar till ytterligare funktioner, fakta och siffror.

Göteborg: ElectriCity-projektet

Relaterade nyheter

VOLVO BUSSAR

VOLVO BUSSAR

KONTAKTA OSS

Kontakta oss

ÖVRIGA PRODUKTER

Volvo 7900 Hybrid
Volvo 7900 Hybrid

Driftsäkerhet, bränsleeffektivitet och miljöprestanda.

Volvo 7900 Laddhybrid
Volvo 7900 Laddhybrid

Tyst, ren och effektiv.

Volvo 8900
Volvo 8900

Din hårt arbetande partner.