Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

E-mobilitet

Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

Städer i hela världen arbetar med att lösa de största utmaningarna i samband med urbaniseringen: luftkvalitet, buller och trafikstockningar. Vi på Volvo är övertygade om att vi kan göra skillnad med våra hållbara transportlösningar. Vi vill hjälpa städerna att skapa ett samhälle där det inte finns några utsläpp, inget buller, inga trafikstockningar och inga olyckor. Hur? Med en komplett e-mobilitetslösning, effektiva elbussar, framtidssäker teknik och vår gedigna erfarenhet.

Volvo Bussars film Zero City Manifesto

Se filmen
Provobjekt

Noll utsläpp

Människors sätt att färdas i våra städer har stor betydelse för livskvaliteten och miljön. Över 90 procent av jordens invånare bor i områden där WHO:s gränsvärden för hälsosam luft överskrids. Vi på Volvo Bussar är övertygade om att vårt e-mobilitetserbjudande med rena och tystgående elbussar är en del av lösningen. Eftersom elbussar inte släpper ut några avgaser kan de köras i känsliga områden och miljözoner, vilket minskar koldioxidutsläppen och luftföroreningarna i städerna.

Provobjekt

Noll buller

Bullerföroreningar är en viktig fråga för de flesta städer. Bullrets effekter på folkhälsan är väldokumenterade, och det finns också en ökande medvetenhet om de merkostnader som bullret skapar. Med våra tystgående elbussar reduceras bulleremissionerna till minimum, vilket innebär att de kan köras överallt dygnet runt: i tysta zoner, i bostadsområden och på natten utan att väcka invånarna. Det går till och med att ha busshållplatser inomhus.

Provobjekt

Noll olyckor

Hos Volvo kommer säkerheten alltid först. Den finns i våra gener och vår säkerhetsvision är tydlig: noll olyckor med Volvos produkter. Vår e-mobilitetslösning består av uppkopplade tjänster för zonhantering och elbussar med avancerad säkerhetsteknik, som hjälper städerna att förhindra olyckor i stadstrafiken. Säkerhetszoner, fotgängar- och cyklistsystem, det elektroniska stabiliseringsprogrammet och möjligheten att välja till säkerhetsbälten på alla stolar är bara några exempel.

Provobjekt

Noll trafikstockningar

Trafikstockningar är en av de största utmaningarna för städer runtom i världen. De leder inte bara till dålig luftkvalitet, buller och belastning på miljön, utan innebär också att människor tvingas tillbringa flera timmar varje dag i trafiken. Vi behöver samåka för att utnyttja vägutrymmet på bästa sätt. Volvos elbussar effektiviserar kollektivtrafiken och gör den mer attraktiv för resenärerna, så att antalet bilarna i städerna minskar och målet om utsläppsfria städer kan uppnås. Design för människor, av människor.

Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

Se filmen

Komplett e-mobilitetslösning

Volvo erbjuder en komplett e-mobilitetslösning på den europeiska marknaden. Lösningen har utvecklats och konfigurerats i nära samarbete med varje enskild stad och innefattar allt från effektiva elbussar och relevanta tjänster till öppna laddningsinfrastrukturer och implementering. Allt inkluderat och specificerat i en Volvo Turnkey-lösning, och det finns ingen anledning att vänta eftersom implementeringen kan göras stegvis, linje för linje.

Provobjekt

Komplett program av elbussar

I Europa erbjuder vi ett komplett program av effektiva elbussar med bland annat en elhybrid, en helelektrisk buss och snart även den helt nya Electric Articulated-bussen. Vi ger dig lösningar för flexibel laddning, kundanpassade batterier och en passagerarkapacitet som är densamma som för traditionella bussar.

Provobjekt

Zonhantering

I vårt e-mobilitetserbjudande ingår en rad uppkopplade tjänster, däribland Zone Management, som gör att bussen automatiskt följer lokala trafikregler som utsläpps- och bullerzoner samt säkerhetszoner med hastighetsbegränsningar.

Provobjekt

Simuleringar och implementering

E-mobilitetslösningarna ser olika ut för olika städer, beroende på ruttlängder, frekvens, kapacitet och lokala regler och förordningar. Volvo har lång erfarenhet av simulering och implementering av elbussnät i städer. När det gäller infrastrukturen samarbetar vi med stadens utvalda leverantör och energimyndighet.

Provobjekt

Volvo Turnkey

Med en Volvo Turnkey-lösning är du garanterad drift till en fast kilometerkostnad. Tillsammans med dig definierar vi villkor och kapacitetskrav för specifika rutter. Därefter erbjuder vi en lösning där allt ingår, till exempel fordon, infrastruktur, batterihantering och projektledning och där Volvo tar hand om underhåll och reparationer av fordonen till en fast månadskostnad. Vi ger dig pålitliga fordon som är redo att köras med full kapacitet och tillgänglighet.

Provobjekt

Framtidssäkrad

Hur framtidssäkrar man utvecklingen av kollektivtrafiken i en stad? Volvo har i många år gått i spetsen för utvecklingen av e-mobilitetslösningar, och Volvokoncernens gemensamma expertis på detta område är gedigen. Vi har ett nära samarbete med ledande städer i att implementera hållbara och framtidssäkra elbussystem. Öppna standarder är ett viktigt exempel på hur teknik kan framtidssäkras. En annan viktig del i e-mobilitetskonceptet är den stegvisa utvecklingen av automatiseringslösningar, i kombination med Volvos avancerade uppkopplade produkter och tjänster som är redo att klara nya regler och krav.

Zero City Simulator

Zero City Simulator

Skapa din nollutsläppsstad

Nyheter reportage

Århus utökar sin elektriska bussflotta med stöd från Volvo Bussar

Volvo Bussar fortsätter att elektrifiera kollektivtrafiken i europeiska städer. Med 29 nya Volvo 7900 Electric Articulated, har Århus i Danmark tagit ytterligare ett viktigt steg mot målet med helt koldioxidneutrala stadsbussar.

...

Volvo testar elbussar i krävande klimat

I sommar börjar Volvos elbussar rulla i norska Bodö, och blir därmed de första som sätts i trafik norr om polcirkeln. Samtidigt testar Volvo också eldrivna bussar för varma förhållanden, med utmanande tester i bland annat Spanien och Mexiko. ...

Volvo Bussar

Intresserad av konceptet med nollutsläppsstäder?

Kontakta oss