Volvos bussar för e-mobilitet

Vårt erbjudande

E-mobilitet som omvandlar städer

Volvo erbjuder en komplett e-mobilitetslösning som ska hjälpa städer att bli utsläppsfria. Lösningen har utvecklats i nära samarbete med varje enskild stad och målet är att skapa städer där det inte finns några utsläpp, inget buller, inga trafikstockningar och inga olyckor. Med en e-mobilitetslösning från Volvo får du alltifrån effektiva elbussar och relevanta tjänster till öppna laddningsinfrastrukturer och implementering. 

Volvos elbussar

Dummy

Volvo 7900 Laddhybrid

Volvo 7900 Electric Hybrid går på elektricitet 70% av rutten, sänker energikostnaderna med 60% och minskar koldioxidutsläppen med 75%. Den har samma drivlineteknik som Volvo 7900 Hybrid, världens ledande hybridbuss som erbjuder en helt unik tillgänglighet och driftsäkerhet.

Volvo 7900 Laddhybrid
Volvo 7900 Electric

Volvo 7900 Electric

Volvo 7900 Electric är så mycket mer än bara en elbuss. Den möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken och hela staden. Inga avgasutsläpp och inget buller. Volvo 7900 Electric kan bokstavligt talat köras vart som helst, på rutter som aldrig tidigare körts.

Volvo 7900 Electric
Volvo 7900 Electric Articulated

Volvo 7900 Electric Articulated

Volvo 7900 Electric Articulated som snart lanseras på marknaden kan ta upp till 150 passagerare. I kombination med det bästa klimatsystemet och de lägsta ljudnivåerna någonsin i en Volvo, skapas här ett helt nytt perspektiv vad gäller effektiv kollektivtrafik – inget buller och inga utsläpp.

Volvo 7900 Electric Articulated
Laddningsflexibilitet

Laddningsflexibilitet

Ingen rutt är den andra lik. Avstånd, kapacitetsbehov, klimat och topografi bestämmer villkoren. Därför erbjuder Volvo olika laddningsmetoder och högsta möjliga laddningsflexibilitet. Våra elbussar kan laddas med hög effekt under rutten och via manuellt styrd depåladdning med CCS-kabel. På det sättet kan du optimera laddningstider och effektbehov efter tidtabeller och bussflottans logistik.

Zone Management

I vårt e-mobilitetserbjudande ingår en rad uppkopplade tjänster, däribland Zone Management, som gör att bussen automatiskt följer lokala trafikregler som utsläpps- och bullerzoner samt säkerhetszoner med hastighetsbegränsningar.

Dummy

Säkerhetszoner

Volvo Säkerhetszoner gör det möjligt att definiera egna zoner där extra försiktig körning krävs. I varje sådan zon begränsas fordonets hastighet automatiskt till ett förinställt värde, till exempel när bussen passerar skolor och sjukhus eller vid körning i bussdepån.

Dummy

Miljözoner

Utsläppsfri körning i vissa zoner hjälper bussföretag att bidra till målen om renare städer. Med Miljözoner kan du ange zoner där Volvo Electric Hybrid ska köras i helelektriskt läge.

Dummy

Tysta zoner

Med Volvos tystgående elbussar reduceras bullernivån till ett minimum. De kan köras överallt: i tysta zoner, i känsliga områden, och i bostadsområden nattetid utan att människor vaknar. Ja, de kan till och med stanna i inomhusterminaler.

Volvo Turnkey

En Volvo Turnkey-lösning är ett komplett erbjudande som omfattar alltifrån fordon, batteriavtal, reparationer och underhåll, bussövervakning och projektledning. Volvo tar hand om allt underhåll för både fordonen och batterierna till en fast månadskostnad. Du får garanterad drift till en fast kilometerkostnad.

Volvo 7900 Electric i trafiken

Tillgänglighet – varje dag

Kapacitet och tillgänglighet är avgörande för lönsamheten i alla bussverksamheter. Ett Volvo Turnkey Contract säkrar fordonens tillgänglighet och drifttid och ökar därmed lönsamheten.

Överlämnande av nyckel

Garanterad drift till en fast kostnad per km

Ett Volvo Turnkey Contract garanterar tillgång till driftklara fordon enligt tidtabell och till en fast kostnad.

Volvo 7900 Electric laddar vid en busshållplats

Fordon, infrastruktur och underhåll

Volvo Turnkey är en omfattande lösning som inkluderar fordon, zonhantering, infrastruktur och implementering.

Projektledning

Projektledning

Övergången från en dieseldriven kollektivtrafik till elbussar kan vara en komplex process. Med Volvo får du dock projektledning som säkerställer smidig och effektiv implementering. Vi har lång erfarenhet med simulering av olika rutter och beräkning av laddningssekvenser för höga möjliga tillgänglighet och effektivitet. Vi har också lång erfarenhet av att samarbeta med leverantörer av laddningsutrustning, för att säkerställa optimal placering och implementering av laddstationerna.

Framtidssäkrad

Framtidssäkrad

Med Volvo har din stad en partner för framtiden. I vår expertis ingår Volvokoncernens samlade kompetens och erfarenhet som utgår från en stor etablerad bas och ett brett utbud av fordon och tjänster. Volvos elektromobilitetslösningar öppnar för helt nya möjligheter. Laddning, uppkoppling och automatisering är viktiga byggstenar för säkra, effektiva, attraktiva och framtidssäkrade transportnätverk. Den nya metoden för utveckling av kollektivtrafiksystem kräver nya affärsmodeller som hjälper städerna att minimera de driftmässiga och finansiella riskerna.

STÖRRE LÖNSAMHET I VERKSAMHETEN

Inga investeringar

Inga investeringar

Med ett Volvo Turnkey Contract slipper du kostnaderna för inköp av bussar. I stället får du garanterad tillgång till helt driftklara fordon precis när du behöver dem och till en fast kilometerkostnad. Fördelen för dig är bättre ekonomi och kassaflöde samt förutsägbara driftkostnader.

Volvo Turnkey
Ingen stilleståndstid

Ingen stilleståndstid

Oönskad stilleståndstid kan bli både kostsamt och besvärligt. Med Turnkey Contract tar Volvo hand om allt underhåll av fordonen, liksom all batterihantering, så att du får högsta möjliga tillgänglighet och drifttid i bussflottan. Med Zone Management minskar risken för olyckor, till och med i depån, eftersom du kan göra en inställning så att bussen automatiskt övergår till en viss maxhastighet.

Volvo Turnkey
Driver

Ingen personalomsättning

En elbuss från Volvo är den bästa tänkbara arbetsmiljön för föraren. Volvo Dynamic Steering (VDS) minskar belastningen på nacke och axlar eftersom fordonet blir mer lättstyrt, särskilt i rondeller och skarpa svängar. I kombination med den förstklassiga ergonomin och de låga bullernivåerna bidrar VDS till minskad sjukfrånvaro och sänkta rehabiliteringskostnader.

Förarkomfort
Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss