Volvo Bus Services

Maximera ditt företags effektivitet

Volvo Bussar erbjuder ett antal tjänster som maximerar din tillgänglighet och produktivitet. Vi vet att det absolut viktigaste för din verksamhet är att ha alla fordon i drift och undvika onödiga kostnader. Vi erbjuder även ett flertal tjänster som kan öka ditt företags prestanda. Vi vill helt enkelt vara våra kunders bästa affärspartner.

Volvo Bussars tjänster
Säkra tillgängligheten

Säkra tillgängligheten

Ett serviceavtal har ett enda syfte – att säkerställa dina fordons tillgänglighet, säkerhet och produktivitet. En väl underhållen buss gör helt enkelt ett bättre jobb. Risken för oplanerade stopp och haverier minskar kraftigt. Ett välskött fordon behåller dessutom ett högre värde under en längre tid.

Läs mer
Anslut till din bussflotta

Anslut till din bussflotta

Den uppkopplade tekniken har verkligen revolutionerat produktiviteten i branschen. Med uppkopplade fordon och förare kan du övervaka och följa din bussflotta i realtid om det skulle behövas.

Med relevanta data som bearbetas och sedan presenteras på ett överskådligt sätt blir det enkelt att fatta beslut och bedriva en effektiv verksamhet. Koppla upp dig och ta produktiviteten till helt nya nivåer.

Läs mer
volvo bus care

volvo bus care – ett komplett ägarerbjudande

Det har aldrig varit enklare att köpa, äga och köra en turistbuss från Volvo. En helhetslösning med produkter, tjänster och finansiering. Vi ger dig ett smidigt och bekymmerslöst ägande.

Läs mer
Mot automation

Mot automation

Volvo utvecklar hela tiden ny teknik och nya tjänster för att hjälpa föraren. Zonhantering och automatiserade tjänster för ökad säkerhet och minskade utsläpp är några exempel på detta.

Läs mer
Volvo originaldelar

Volvo originaldelar

Det finns reservdelar och så finns det reservdelar. När du väljer Volvo originaldelar kommer din Volvo att fortsätta uppfylla den ursprungliga specifikationen. När du väljer en Volvoverkstad monteras reservdelarna dessutom av experter.

Läs mer
Turnkeylösningar

Turnkeylösningar för fullständig sinnesro

Volvo erbjuder städer som utvecklar lösningar för elektromobilitet den ultimata affärsmodellen för tillgänglighet och problemfri drift. Volvos turnkeylösning levererar en definierad transportkapacitet – till en angiven kilometerkostnad.

 Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss