Fleet Management

 

Fleet Management

Ha kontroll och optimera

Med Volvos Fleet Management har du alltid full kontroll – över statusen i bussflottan och över verksamheten i stort. Du får exempelvis information om oplanerade stopp och hur förarna presterar. Bränslet utgör ofta den enskilt största kostnaden under ett fordons hela livslängd. Om du vet exakt hur varje fordon körs kan du vidta lämpliga åtgärder för att sänka bränsleförbrukningen och spara stora summor pengar varje månad. Det blir en hel del pengar under en bussflottas livslängd.

Förbättra din verksamhet. Varje dag.

Förbättra din verksamhet. Varje dag.

Fleet Management ger dig helt nya kontrollmöjligheter. Separat uppföljning av varje fordon gör att du kan upptäcka både dolda kostnader och förbättringsmöjligheter. Genom att identifiera mönster och trender får du ett bra underlag för dina beslut. Systemet bygger på vår långa erfarenhet av telematik inom bussverksamhet och används redan i många städer över hela världen. Utöver själva systemet kan Volvo även bistå med analyser och åtgärdsprogram.

Tryggt och säkert

Tryggt och säkert

Volvos uppkopplade tjänster använder sig av data från hundratals datapunkter ombord på fordonet. Ett antal beprövade högkvalitativa enheter tar emot data från olika sensorer, i ett format som ger möjlighet till snabb och säker överföring via det vanliga mobilnätet. Systemkravet är grundläggande: allt som behövs är bussar med FMS-standardgränssnitt för datainsamling.

bussar

Vad innebär Fleet Management?

Fleet Management ger dig tillgång till en mängd olika möjligheter för uppföljning och optimering av din verksamhet.

Nedladdningar

Vill du ha mer information? Använd länkarna för att ladda ned dokumenten.

Faktablad om Fleet Management(PDF, 0.7 MB)

relaterade ämnen

Zone Management

Zone Management

Zone Management är en uppsättning automatiserade Volvotjänster som hjälper föraren att följa regler som är områdesspecifika och att utveckla en effektivare körstil. Du kan definiera ett valfritt antal zoner, med de parametrar du vill använda.

Läs mer
Fordonsstatus

Fordonsstatus

Regelbundna uppföljningar av dina fordons skick kan spara mycket pengar. Vår tjänst fordonsstatus gör det möjligt att identifiera potentiella problem innan de utvecklas till verkliga problem som kan leda till stilleståndstid och oförutsedda reparationskostnader.

Läs mer
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss