En nyckel till produktivitet

En nyckel till produktivitet

Det sätt på vilket ett fordon körs har en direkt koppling till ditt affärsresultat. Volvo erbjuder flera verktyg för förbättring. Du kan lägga till tjänsten I-Coaching som ger förarna omedelbar feedback och har visat sig ge bestående resultat. Du kan även följa upp körbeteendet via tjänsten körprofil som ingår i Volvo Fleet Management och ger dig tillgång till fullständig och detaljerad information. Resultaten kan sedan användas för att avgöra om du behöver erbjuda en förarutbildning eller andra sätt att motivera dina förare.

Passagerarnöjdhet

Passagerarnöjdhet

Uppskattar dina passagerare resan? Det beror i stor utsträckning på förarens förmåga att anpassa sig till trafiksituationen och köra proaktivt. Föraren är lika viktig som bekvämligheten och bussens övriga utrustning vid såväl stadstrafik som intercity- och långfärdstrafik. En investering i förarutbildning och I-Coaching ger fler lojala och nöjda passagerare. Med coachningszoner kan du dessutom garantera komforten på vägar som kräver en mer försiktig körning.

Förarens prestationer

 

Bränslebesparing

Bränslebesparing

En mjuk körstil sparar mycket bränsle. Det är dessutom enkelt att hjälpa förarna till en mer effektiv körstil.

Läs mer
Vem är din bästa förare?

Vem är din bästa förare?

Vem behöver hjälp med att bli bättre? Regelbundna uppföljningar och utbildningar kan öka förarnas motivation.

Visionen noll olyckor

Visionen noll olyckor

Vår säkerhetsvision är noll olyckor med Volvos produkter. Vi kommer, förutom att utveckla innovativa funktioner, även fortsätta utveckla vår förarutbildning som en del av vår helhetssyn på säkerhet.

Volvo I-Coaching – omedelbar feedback

Volvo I-Coaching – omedelbar feedback

Volvo I-Coaching är ett mycket direkt och effektivt verktyg för att förbättra förarnas prestationer. Omedelbar feedback angående viktiga körparametrar hjälper professionella förare att få en mjukare och mer effektiv körstil. En diskret skärm på instrumentpanelen varnar vid hård acceleration, bromsning och kurvtagning samt hastighetsöverträdelser, övervarvning och utdragen tomgångskörning.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss