Coachningszoner

 

Coachningszoner

Coacha dina förare

Coachningszoner är en vidareutveckling av I-Coaching, som är Volvos banbrytande tjänst för omedelbar feedback på förarens körstil. Med den här funktionen kan du ange tröskelvärden för varningar när fordonet befinner sig i ett visst område. Du kan till exempel ange begränsningar för hastighet, kurvtagning och bromsning i ett känsligt område för att uppmuntra föraren att köra försiktigare. Du kan ange hur många zoner du vill, var du vill.

Stöd för aktiv körning

Stöd för aktiv körning

När du har upplevt Volvo I-Coaching vill du inte vara utan den. Användningen av coachningszoner ger dessutom ytterligare förbättringar. Kompetenta förare vet redan hur man kör bekvämt och effektivt, men den omedelbara feedbacken från coachningszoner och I-Coaching har visat sig göra bra chaufförer ännu bättre.

Bekväm hantering

Vid körning på slingrande bergsvägar kan det vara till stor hjälp att få varningar även vid låga sidokrafter. Passagerarna kan uppfatta skarpa kurvor som skrämmande, och en zonspecifik inställning av I-Coaching för dessa områden gör körningen mjukare och passagerarna nöjdare.

Förbättrad komfort

I områden med många starter och stopp, och många stående passagerare, kan accelerationer och bromsningar bli obekväma. En zon med en lägre inställning för dessa parametrar ger en mjukare körning och nöjdare passagerare.

Minskade utsläpp

Utdragen tomgångskörning ger onödiga utsläpp. I-Coaching varnar för detta efter en angiven tid. I känsliga områden kan tjänsten Coachningszoner minska tiden ned till en minut innan varningen för tomgångskörning visas.

Volvo I-Coaching

Volvo I-Coaching

Volvo I-Coaching är ett mycket direkt och effektivt verktyg för att förbättra förarnas prestationer. Omedelbar feedback kring viktiga körparametrar hjälper professionella förare att få både en mjukare och mer effektiv körstil.

Läs mer

I-Coaching och coachningszoner – en beskrivning

De här tjänsterna ger omedelbara effekter som varar. Så här fungerar det!

Relaterade ämnen

Förarutbildning

Förarutbildning

Även de bästa förarna kan bli bättre. Undersökningar visar att förarutbildningar kan medföra bränslebesparingar på 5–7 procent på lång sikt. En mer medveten förarstil leder dessutom till minskat slitage och bekvämare åkturer för passagerarna.

Läs mer
Körprofil

Körprofil

Körstilen är en avgörande faktor när det gäller bränsleförbrukning och åkkomfort. Körprofildelen i Fleet Management ger en fullständig uppföljning av de viktigaste parametrarna. Perfekt för analys och identifiering av förbättringsmöjligheter.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss