föraren är din ambassadör

Förarutbildning

föraren är din ambassadör

Ett program för uppföljning och utbildning där bussförarna får information om hur deras körteknik påverkar bränsleförbrukning, passagerarkomfort, fordonets livslängd och andra faktorer som har betydelse för verksamheten i stort.

• sänker bränsleförbrukningen • minskar slitage • förbättrar passagerarupplevelsen • stärker företagets varumärke

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss

Fler tjänster

FLEET MANAGEMENT

FLEET MANAGEMENT

Uppföljning online i realtid

Fleet Management ger kostnadsminskningar baserat på detaljerad, noggrant sammanställd realtidsinformation om fordonsanvändningen.

Fleet Management
I-COACHING

I-COACHING

Körskicklighet ökar produktiviteten

Förarens beteende är avgörande för en effektiv körning. I-Coaching ger din förare återkoppling i realtid och vägledning till en effektivare körning.

I-Coaching
Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Fullständig kontroll

Zone Management används för att se till att fordonen uppfyller restriktioner och särskilda krav beroende på aktuell geografisk position.

Zone Management