FLEET MANAGEMENT

FLEET MANAGEMENT

UPPFÖLJNING online i realtid

En realtidsbaserad tjänst som är framtagen speciellt för bussbranschen och som visar detaljerad information om varje fordon. Bränsleförbrukning, utsläpp, förarprofil, tekniska meddelanden och händelser samt geografisk positionering redovisas i tydliga rapporter. Tjänsten är tillgänglig via en användarvänlig webbaserad verktygslåda.

Uppkopplade fordon

Fleet Management övervakar ett flertal olika dynamiska parametrar, tekniska händelser och fordonets geografiska position. Dessa data samlas in via fordonets inbyggda nätverk och överförs via GPRS. Informationen lagras i en databas som kan nås via en säker Internetanslutning. Operatören använder ett helt webbaserat system.

Rapporter

Informationen sammanställs på flera olika sätt. Genom rapporterna kan man följa upp varje fordons prestanda när det gäller bränsleeffektivitet, utsläpp, tomgångskörning, varvtal, hastighet och acceleration. Rapporterna kan tydligt visa samband mellan körstil, bränsleförbrukning och fordonsslitage.

Körprofil

Körbeteendet är kanske den enskilt viktigaste faktorn som påverkar passagerarnas komfort och bränsleförbrukningen. Möjligheten att följa upp specifika parametrar gör det enklare att identifiera behov av utbildning och potentiella förbättringsområden. Observera att möjligheten att följa upp enskilda förare kan vara begränsad av lagar som skyddar den personliga integriteten.

Meddelanden och händelser

Tekniska händelser är värdefulla indikatorer på hur ett fordon används. Statistik över temperaturvarningar, antalet dörröppningar och olika typer av meddelanden kan göra det möjligt att identifiera systematiska och återkommande fel.

Positionering

GPS-data ger trafikledningen kontinuerlig information om positionen för varje fordon. Förseningar och avvikelser från rutten kan enkelt observeras, liksom hur väl tidtabellerna följs.

Systemkrav

Fleet Management kan installeras i alla Volvobussar som är utrustade med BEA2 och i alla fordon med en FMS-gateway. Systemet har ett webbaserat användargränssnitt och varje kund prenumererar på valfritt antal tjänster.

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss

FLER TJÄNSTER

Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Fullständig kontroll

Zone Management används för att se till att fordonen uppfyller restriktioner och särskilda krav beroende på aktuell geografisk position.

Zone Management
I-COACHING

I-COACHING

Körskicklighet ökar produktiviteten

Förarens beteende är avgörande för en effektiv körning. I-Coaching ger din förare återkoppling i realtid och vägledning till en effektivare körning.

I-Coaching
Förarutbildning

FÖRARUTBILDNING

Föraren är din ambassadör

Ett program som identifierar eventuella förbättringsbehov och tillhandahåller praktisk utbildning för bussförarna.

Förarutbildning