Körskicklighet ökar produktiviteten

I-COACHING

Körskicklighet ökar produktiviteten

I‑Coaching hjälper föraren att köra mer ekonomiskt, säkrare och på ett sätt som ökar passagerarnas komfort. Genom återkoppling visas effekten av körbeteendet i realtid. Som operatör får du kontroll över hur dina fordon används och bättre överblick över vilka förbättringar som kan göras för att minska bränsleförbrukning, utsläpp och slitage.

• Bättre bränsleeffektivitet • Ökad tillgänglighet • Förbättrad passagerarkomfort • Lägre kostnader för service och underhåll • Mer motiverade förare • Minskad administration

Omedelbar återkoppling till föraren

I-Coaching består av en skärm som är tydlig och lätt att se under körningen. En omedelbar återkoppling sker när en eller flera av de sex parametrarna överskrids: Varvtalsökning (v/min), tomgångskörning (tt:mm:ss), bromsning (m/s2), acceleration (m/s2), hastighet (km/h) och kurvtagning (m/s2).

Statistik och uppföljning

Körparametrarna loggas och sammanfattas i rapporter i Fleet Management-portalen. Statistiken visar tydligt om det finns behov av en ändrad körstil. Tillsammans med förarutbildningar är det möjligt att uppnå bränslebesparingar på upp till 10 %. Den mjukare körstilen medför dessutom en högre passagerarkomfort.

Fabriksmonterat eller eftermonterat

I-Coaching kan fabriksmonteras i din Volvobuss eller eftermonteras i bussar från både Volvo och andra märken. För att kunna använda Volvo I-Coaching måste grundutförandet av Fleet Management vara installerat.

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss

FLER TJÄNSTER

Förarutbildning

FÖRARUTBILDNING

Föraren är din ambassadör

Ett program som identifierar eventuella förbättringsbehov och tillhandahåller praktisk utbildning för bussförarna.

Förarutbildning
FLEET MANAGEMENT

FLEET MANAGEMENT

Uppföljning online i realtid

Fleet Management ger kostnadsminskningar baserat på detaljerad, noggrant sammanställd realtidsinformation om fordonsanvändningen.

Fleet Management
Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Fullständig kontroll

Zone Management används för att se till att fordonen uppfyller restriktioner och särskilda krav beroende på aktuell geografisk position.

Zone Management