Försäkringar – för full trygghet

Försäkringslösningar

FÖRSTKLASSIGT SKYDD

Chansa inte när du ska skydda verksamheten mot ekonomiska risker.

Skyddar dig och din buss

Vi förstår hur din verksamhet fungerar. Vi kan din bransch. Vi känner till riskerna och vet vilket skydd du behöver. Det gäller både enskilda bussar och större flottor nya som begagnade fordon. Vår bussförsäkring ger dig ett omfattande skydd och består av de olika delarna nedan.

Skyddar din verksamhet

Kaskoförsäkring

KÄNN DIG SÄKER

Låt inte oturen stjälpa din verksamhet. Välj vårt förstklassiga försäkringsskydd mot skador, stöld, brand och vandalism.

Trafikförsäkring från Volvo Lastvagnar

Trafikförsäkring

FÖRSÄKRINGSSKYDD – ETT MÅSTE

Olyckor inträffar. Och när de gör det skyddar vår trafikförsäkring mot skadeståndskrav från andra. Du måste enligt lag ha en trafikförsäkring.

Restskuldsförsäkring

Restskuldsförsäkring

TRYGGHET

Var beredd på det värsta: din buss kan bli stulen eller förloras på annat sätt. Då täcker försäkringsvillkoren bussens aktuella marknadsvärde. Detta belopp är ofta lägre än det utestående saldot i ditt finansieringsavtal. Om du har valt att finansiera ditt fordon hos Volvo så ingår vår restskuldsförsäkring. Den ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld.

Vi skräddarsyr försäkringslösningar efter dina behov

Tilläggsförsäkringar

ANPASSAT EFTER DINA BEHOV

Vi kan bussbranschen. Vi förstår vilka dina risker är. Därför erbjuder vi extra försäkringslösningar för ditt företag, till exempel, Avbrottsförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring

I Busslån och Finansiell Lease ingår en Trygghetsförsäkring som skyddar rörelsen vid olycksfall. Försäkringen gäller bolagets fysiska nyckelpersoner (ägare, delägare och VD). Den gäller dygnet runt, även under fritid. Ersättningens storlek regleras av nyckelpersonens procentuella engagemang i rörelsens operativa verksamhet. Trygghetsförsäkringen täcker upp till 50 % av återstående låneskuld.

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss