Mot automation

Mot automation

Automatiserade tjänster är inte bara en viktig hjälp för föraren, utan även för företaget, när det gäller att hantera den ökande komplexiteten och densiteten i dagens trafik. Zonhantering främjar en förbättrad trafiksäkerhet genom möjligheten att definiera säkerhetszoner, men det finns även andra applikationer som hjälper till att förbättra körstilen, passagerarkomforten och miljöprestandan. Användningen av en hastighetsgräns kan även minska bullernivåerna väsentligt inom en zon.

säkerhetszoner

Säkerhetszoner

Volvo Säkerhetszoner gör det möjligt att definiera egna zoner där extra försiktig körning krävs. I varje sådan zon begränsas fordonets hastighet till ett förinställt värde. Du kan till exempel skapa säkerhetszoner utanför skolor, sjukhus eller i områden där andra trafikanter kommer nära bussens rutt.

Läs mer
Barn i solljus

 

Coachningszoner

Coachningszoner

Volvo Coachningszoner är en tilläggsfunktion till den banbrytande tjänsten Volvo I-Coaching. Genom att definiera coachningszoner kan du finjustera feedbacken till förarna och ge dem extra hjälp vid körning längs krävande vägsträckor.

Läs mer
Miljözoner

Miljözoner

En specialtjänst för elhybridbussar. Med miljözoner kan du ange zoner där bussarna ska köras i helt eldrivet läge, med dieselmotorn avstängd. Utsläppsfri körning i vissa zoner hjälper bussföretagen att bidra till målen om renare och mer miljövänliga städer.

Läs mer
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss