Miljözoner

 

MILJÖZONER

Utsläppsfria zoner

En specialtjänst för elhybridbussar. Med Miljözoner kan du ange zoner där bussarna ska köras i helt eldrivet läge, med dieselmotorn avstängd. Utsläppsfri körning i vissa zoner hjälper bussföretagen att bidra till målen om renare och mer miljövänliga städer.

eldrift

Eldrift – helautomatisk

När elhybridbussen kommer in i en utsläppsfri zon växlar den automatiskt till full eldrift. Dieselmotorn stängs av helt och körs inte ens på tomgång. Det här är en unik Volvofunktion som är möjlig tack vare att alla hjälpfunktioner är eldrivna. Funktionen är helt automatisk och behöver inte aktiveras av föraren, vilket innebär att det inte finns någon risk att föraren missar att växla körläge.

renare stad

Teknik för renare städer

Luftkvaliteten är ett stort problem i många städer över hela världen. I många städer har det varit möjligt att identifiera kritiska områden där utsläpp av lokala föroreningar som kväveoxider och partiklar måste kontrolleras. Elbussar och elhybridbussar gör det möjligt för kollektivtrafiksystemet att upprätthålla en hög servicenivå i sådana områden.

NEDLADDNINGAR

Vill du ha mer information? Använd länkarna för att ladda ned dokumenten.

Faktablad om Zone Management(PDF, 3.6 MB)

Relaterade ämnen

säkerhetszon

Säkerhetszoner

Volvo Säkerhetszoner gör det möjligt att skapa egna zoner där extra försiktig körning krävs. I varje sådan zon begränsas fordonets hastighet till ett förinställt värde. Man kan till exempel skapa säkerhetszoner utanför skolor, sjukhus eller i områden där andra trafikanter kommer nära bussens rutt. 

Läs mer
coachningszon

Coachningszoner

Volvo Coachningszoner är en tilläggsfunktion till den banbrytande tjänsten Volvo I-Coaching. Genom att definiera coachningszoner kan du finjustera feedbacken till dina förare och ge dem extra hjälp vid körning längs krävande vägsträckor.

Läs mer
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss