Säkerhetszoner

 

SÄKERHETSZONER

Hålla sig inom ramarna

Den bästa allmänna säkerhetsåtgärden är att köra försiktigt. Du kan hjälpa dina förare att följa lokala regler genom att definiera zoner med en fast maxhastighet. När fordonet befinner sig i en sådan zon går det helt enkelt inte att köra snabbare än den förinställda hastighetsnivån.

hastigheten spelar roll

Hastigheten spelar roll

Hastigheten är en bidragande orsak till många olyckor. Fysikens lagar innebär att bromssträckan blir fyra gånger längre och krockvåldet fyra gånger större när hastigheten fördubblas. Det är lätt att inse att en fartminskning utgör en viktig säkerhetsfaktor. En hastighetsbegränsning inne på din depå kan dessutom minska mängden oavsiktliga skador på paneler, ljus och backspeglar.

säkerhetszoner

Skapa och hantera säkerhetszoner

Volvos funktioner för säkerhetszoner är en utveckling av geofencingtekniken som innebär att vi lägger till intelligens och funktioner för fordonet. Inställningarna för säkerhetszoner finns i användargränssnittet för Fleet Management. Du anger bara gränserna för en zon och ställer in den maximala hastighet du vill tillåta. Områden nära skolor och parker är självklara val som säkerhetszoner, men även farliga vägsträckor. Du kan skapa så många zoner du vill.

bussar

Säkerhetszoner – en beskrivning

Säkerhetszoner minskar risken för olyckor, personskador och materiella skador.

NEDLADDNINGAR

Vill du ha mer information? Använd länkarna för att ladda ned dokumenten.

Faktablad om Zone Management(PDF, 3.6 MB)
coachningszoner

Coachningszoner

Volvo Coachningszoner är en tilläggsfunktion till den banbrytande tjänsten Volvo I-Coaching. Genom att definiera coachningszoner kan du finjustera feedbacken till dina förare och ge dem extra hjälp vid körning längs krävande vägsträckor.

Läs mer
miljözoner

Miljözoner

En specialtjänst för elhybridbussar. Med Miljözoner kan du ange zoner där bussarna ska köras i helt eldrivet läge, med dieselmotorn avstängd. Utsläppsfri körning i vissa zoner hjälper bussföretagen att bidra till målen om renare och mer miljövänliga städer.

Läs mer
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss