Finansiering för en ny verklighet

Finansiering för en ny verklighet

Flexibel finansiering

Ingen kan säga annat än att 2020 var oerhört tufft för verksamheten och ekonomin. Vi på Volvo Bussar har omprövat och omarbetat våra affärsmodeller för att hjälpa kunderna hålla verksamheten rullande både under och efter pandemin. Vi erbjuder nya sätt att hyra, leasa eller köpa ett fordon för att möta den nya verkligheten tillsammans. Vi fokuserar på flexibilitet, sund finansiering – och din sinnesro.

Volvo 9900

Flexibel hyra

Ett tillfälligt behov av extra transportkapacitet kan utgöra både en affärsmöjlighet och ett möjligt problem. Vi på Volvo Bussar kan hjälpa dig hantera situationen via vårt erbjudande om korttidshyra. Hyr en ny eller begagnad buss i minst tre månader till en förmånlig kostnad, med möjlighet att förlänga hyresperioden upp till ett år. Du får dessutom möjlighet att konvertera hyran till ett köp vid periodens slut.

Hyr i tre månader eller ett år.
Konvertera till ett köp.

 • Kortaste hyresperiod: 3 månader
 • Kan förlängas med minst 3 månader upp till högst ett år
 • Hyreskostnaden återbetalas vid konvertering till köp
Volvo 9700DD

Säsongsanpassad leasing

De flesta reseföretag har regelbundet återkommande hög- och lågsäsonger. Vi erbjuder därför ett nytt leasingalternativ där din månadsavgift anpassas till och varierar efter dina olika säsonger och intäkter. Det ger dig möjlighet att jämna ut utgifterna och förbättra ditt kassaflöde på ett smart sätt.

Betala mindre under lågsäsong

 • Unik flexibilitet – dina betalningar och avgifter varierar efter säsong
 • Förbättrar dina kassatillgångar
 • En enda faktura
Tjänster, kvinnlig förare

Betala per kilometer

Det kan bli svårt att förutsäga förändringstakten när hjulen börjar rulla och verksamheten tar fart igen. Vårt hyresavtal där du betalar per kilometer gör det möjligt att få en mjukstart och sedan kunna lägga till extra körsträcka vid behov. Våra flexibla villkor gör dessutom allt enklare för dig.

Betala efter körsträcka. Bokstavligen.

 • Leasingavgiften justeras efter din körsträcka
 • Minskar risken i verksamheten
 • En del av hyresbeloppet återbetalas vid konvertering till köp
Tjänster, återförsäljarmöte

3 månader utan kostnad

Behöver du en turistbuss, men har ont om kontanter? Du kan faktiskt få en ny eller begagnad turistbuss inom några dagar och börja betala din leasingavgift först efter tre månader. Vi bjuder dessutom på räntekostnaden under denna period.

Ingen kontantbetalning och omedelbar leverans

 • Förbättrar ditt kassaflöde vid starten
 • Få tre betalningsfria månader
 • Volvo bjuder på de första tre månadsräntorna
Hör av dig

Hör av dig

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss