Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Fullständig kontroll

Zone Management används för att se till att fordonen uppfyller restriktioner och särskilda krav beroende på aktuell geografisk position. Föraren meddelas direkt när fordonet kör in i zonen och det anpassar sig automatiskt utan att föraren behöver göra någonting.

Skapa geografiska zoner

Genom att skapa kartavgränsningar och ladda ned dessa till fordonets Fleet Management-system är det möjligt att skapa zoner. Därigenom går det att sätta rekommendationer, regler och restriktioner för fordon som kör in i zonen. Systemet använder GPS-spårning i realtid för att identifiera fordonets position och meddelar föraren när fordonet närmar sig någon av dessa zoner.

Kännetecken för zoner

Varje zon ges olika attribut. Attributen kan utgöras av en hastighetsgräns, en tidsram eller en kalender som styr andra parametrar. En zon kan påverka alla eller bara vissa fordon i bussflottan. Zonerna kan även överlappa varandra.

Tysta zoner

En tyst zon har begränsningar i bullernivån för att skapa en bra miljö för invånarna. Städer kan ha olika anledningar för att skapa tysta zoner. De kan till exempel finnas i anslutning till bostadsområden, rekreationsområden eller sjukhus. Zone Management växlar till tyst drift när fordonet närmar sig en tyst zon och återgår till standarddrift när fordonet har kört ut ur zonen.

Säkerhetszoner

Varje gata och väg har en hastighetsgräns. Möjligheten att definiera zoner med lägre hastighetsgränser gör att föraren alltid kan vara medveten om den aktuella hastighetsbegränsningen. Systemet varnar och rapporterar om fordonets hastighet överskrider den angivna hastighetsgränsen. Det går även att aktivt kontrollera fordonets hastighet.

Utsläppsfria zoner

Allt fler städer inför begränsningar för fordon med förbränningsmotorer i känsliga områden. Geofencing används för att hindra fordon från att köra in i zonen, såvida de inte kan köras i helelektrisk drift utan att en förbränningsmotor är inblandad. Trafikdata från fordonet används för att beräkna och förutse energiförbrukningen och möjliggöra körning med eldrift i den utsläppsfria zonen.

Krav

Volvo Bus Fleet Management måste vara installerat för att du ska kunna använda Zone Management.

Volvo Bussar

Volvo Bussar

Kontakta oss

Kontakta oss

Fler tjänster

Förarutbildning

FÖRARUTBILDNING

Föraren är din ambassadör

Ett program som identifierar eventuella förbättringsbehov och tillhandahåller praktisk utbildning för bussförarna.

Förarutbildning
FLEET MANAGEMENT

FLEET MANAGEMENT

Uppföljning online i realtid

Fleet Management ger kostnadsminskningar baserat på detaljerad, noggrant sammanställd realtidsinformation om fordonsanvändningen.

Fleet Management
Ett erbjudande du inte kan motstå

FINANSIERING

Ett erbjudande du inte kan motstå

En finansiell partner som verkligen förstår kundens verksamhet.

Finansiering